Đổi hiển thị ngày tháng trên Appsheet

Đổi hiển thị ngày tháng trên Appsheet

Giới thiệu về Appsheet

Appsheet là một nền tảng ứng dụng không cần viết mã code, cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các ứng dụng di động và web từ bảng tính Google Sheets, Airtable, Salesforce, và nhiều nguồn dữ liệu khác. Appsheet sử dụng giao diện kéo thả trực quan, giúp người dùng thiết kế ứng dụng mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào.

Lý do cần đổi hiển thị ngày tháng

Vì Appsheet hoạt động trên nền web và app, nên định dạng hiển thị ngày tháng sẽ phụ thuộc vào trình duyệt và cài đặt ngôn ngữ của người dùng. Do đó, đôi khi định dạng ngày tháng mặc định của Appsheet có thể không phù hợp với nhu cầu của người dùng ở một số khu vực. Ví dụ: ở Việt Nam, định dạng ngày tháng phổ biến là dd/MM/yyyy, nhưng định dạng mặc định của Appsheet có thể là MM/dd/yyyy.

Cách đổi hiển thị ngày tháng trên Appsheet

Để đổi hiển thị ngày tháng trên Appsheet, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Thay đổi ngôn ngữ trình duyệt

  • Mở trình duyệt web mà bạn sử dụng để truy cập Appsheet (ví dụ: Chrome, Firefox, Safari).
  • Nhấp vào menu cài đặt của trình duyệt (thường là biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên bên phải).
  • Chọn "Cài đặt" hoặc "Tùy chọn".
  • Tìm phần "Ngôn ngữ".
  • Chọn ngôn ngữ mong muốn (ví dụ: Tiếng Việt).
  • Khởi động lại trình duyệt để áp dụng thay đổi.

Lưu ý:

  • Thay đổi ngôn ngữ trình duyệt sẽ ảnh hưởng đến định dạng ngày tháng hiển thị cho tất cả các ứng dụng web, bao gồm cả Appsheet.
  • Thay đổi định dạng ngày tháng trong Appsheet chỉ ảnh hưởng đến định dạng hiển thị trong ứng dụng đó.

Tham khảo

Kết luận

Với những hướng dẫn trên, bạn có thể dễ dàng đổi hiển thị ngày tháng trên Appsheet cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Từ khóa: Appsheet, Hòa data, Học cùng hòa, Google sheet

Read more